Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

1038 459b
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viarol rol
3914 b31b 500
Przycupnęła mgła na szczytach.
Reposted fromcorvax corvax viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2828 0333
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viayanek yanek
4444 1c0d 500
Reposted fromkurz kurz viaiblameyou iblameyou
0951 8772

partialboner:

The Unbearable Lightness of Being, 1988

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

August 22 2016

0865 00cc 500
Reposted fromrol rol

August 20 2016

3213 595b 500
Krzeszowice, Poland
Reposted fromkingnothing kingnothing

August 17 2016

- Wojciech Kuczok, "Gnój"

Kiedyś jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, ze my przesypiamy polowe życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak Ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę. 
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą? 
- Potem synku, zostawiają cie samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na cala wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.

Reposted frompansowa pansowa vialexxie lexxie
3628 e836 500

gnossienne:

Pianist Ludovico Einaudi performs in Svalbard in the Arctic Ocean as part of a Greenpeace campaign calling for its protection (x)
Reposted frommoreshadows moreshadows viaiblameyou iblameyou
0401 8a35 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawishyouwerehere wishyouwerehere
Reposted fromolewka olewka viaburnmyshadow burnmyshadow

August 16 2016

Ale było minęło Nie przewija się do tyłu video
— Taco Hemingway, Wiatr
Reposted fromolewka olewka viatobecontinued tobecontinued
moje serce składa się z delikatnej zawartości i bardzo łatwo może pęknąć.
— j. kerouac / my brother ocean
Reposted fromtowo85 towo85 viarudaizia rudaizia
8510 1d54
Reposted frommrautyna mrautyna
8564 6a2c
Reposted frommrautyna mrautyna
7184 eb2f 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl